Wat zijn SMART doelen?

Als je geen duidelijke doelen hebt zullen projecten altijd chaotisch en ongestructureerd verlopen, zonder duidelijke eindvisie. Door de SMART methode te gebruiken definieer je Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Relevante en Tijdgebonden doelen.

Inhoudsopgave

In het kort

Dit artikel bespreekt het belang van het stellen van SMART-doelen voor bedrijven. SMART is een afkorting voor specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Het legt uit hoe bedrijven door het stellen van SMART-doelen de effectiviteit van hun marketinginspanningen kunnen verbeteren en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun doelen realistisch en haalbaar zijn. Het geeft ook aan hoe bedrijven hun doelen moeten monitoren en aanpassen als dit nodig is om te kunnen inspelen op veranderingen in de markt.

Definitie en oorsprong van de SMART methode

De definitie van SMART doelen

SMART is een afkorting die staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden.

Deze methode helpt je de juiste doelen te stellen en om een zo effectief mogelijke strategie te handhaven.

Deze doelen moeten helder en duidelijk zijn voor iedereen die er ermee te maken krijgt. SMART doelen verhogen de kans op het succesvol afronden van projecten, binnen de tijd die je ervoor gepland had.

SMART doelen kunnen toegepast worden in bijvoorbeeld marketing en (project) management.

Bedrijven die SMART doelen stellen kunnen geld, tijd en energie besparen en mogelijke problemen voor zijn en deze tijdig te tackelen.

De oorsprong van SMART doelen

De SMART management methode werd in 1945 door Peter F. Drucker omschreven in zijn boek “The Practice of Management”. In dat boek stelt hij dat je zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen moet stellen, binnen een bepaald tijdsbestek.

Hij belichtte tevens het belang van werknemers. Door voor hen SMART doelen te stellen benutten ze hun tijd beter en kan de voortgang makkelijk worden gemonitord.

Gratis ebook: Invalshoek Marketing Handboek [Download Nu]

Wie bedacht de SMART methode?

George T. Doran schreef voor het eerst over de SMART criteria. Hij belichtte het belang van het stellen van doelen en hoe je problemen aan kan pakken die je tegenkomt.

George T. Doran definieerde dus voor het eerst SMART doelen, hun karakteristieken en speerpunten en hoe ze geïmplementeerd kunnen worden bij project management, HR en marketing.

Waarom zou je SMART doelen gebruiken?

SMART doelen geven je een solide basis voor de weg naar succes. Hieronder volgen een aantal voordelen van SMART marketing voor bedrijven:

 • Communicatie verbeteren tussen managers en werknemers
 • Betere wisselwerking tussen aandeelhouders dat leidt tot hogere efficiëntie binnen projecten
 • Boosten van performance en verbeteren van de uitkomsten
 • Optimaal gebruik van de middelen van het bedrijf
 • Meter van de uitvoering en prestaties

SMART marketing doelen zijn ook handig voor werknemers, omdat ze:

 • Het begrip over projecten verhogen
 • Duidelijk belichten waar het precies over gaat
 • Betrokkenheid van werknemers stimuleren
 • Motiverend en belonend werken

Hoe gebruik je de SMART methode?

SMART Methode: S staat voor Specifiek

Hoe specifieker het doel, hoe duidelijker het pad naar succes is: Je weet namelijk precies wat er nodig is om dat doel te bereiken.

Onduidelijke doelstellingen zijn vaak een belangrijk teken van wanbeleid. Als het doel niet helder is kunnen bepaalde middelen niet toereikend genoeg zijn en zelfs contraproductief.

Vage doelen kunnen gevaarlijk zijn omdat ze verwarrend zijn voor je team en misverstanden veroorzaken. Kies daarom teamleden uit die naar het doel toewerken en biedt hen de juiste support en middelen daarvoor.

Als het doel bijvoorbeeld is om 20% meer webverkeer per maand te genereren; Wie is er dan verantwoordelijk voor? En hoe moet dit doel bewerkstelligd worden?

Specifieke doelen maken het uitdelen van taken duidelijker. Iedereen weet wat hij of zij moet doen en niemand zal andermans taken oppakken.

Stel dat de CEO een SMART doelstelling stelt voor de Chief Marketing Officer (CMO), dan is de CMO er dan verantwoordelijk voor en hij intern de juiste mensen aanstelt om taken uit te voeren die nodig zijn om dat doel te bereiken, zoals het verbeteren van de website, de SEO, de content creatie en data implementatie.

Maar als je doel enkel is om je team te motiveren en inspireren is de OKR methode wellicht passender. Gebruik deze echter niet om je werknemers op te be-/veroordelen, maar alleen als motivator.

SMART Methode: M staat voor Meetbaar

Het tweede criterium bij SMART doelen is de M van Meetbaarheid, zodat je de voortgang kan tacken en kwantificeren.

Zonder te meten kun je ook niet weten in hoeverre je je doel aan het behalen bent.

“Laten we onze (online) reputatie verbeteren” kan dan ook geen SMART doel zijn, omdat het noch specifiek noch meetbaar is.

Je zou je SMART doel dan beter kunnen formuleren als “laten we het aantal abonnees verhogen met 30% binnen drie maanden”.

Na drie maanden zul je kunnen zien of je je doel behaald hebt of niet. Vertrouw hierbij op de Key Performance Indicators (KPI’s).

SMART Methode: A staat voor Acceptabel

Onrealistische doelen leiden tot mislukking en een slecht moraal binnen je team.

De A staat voor Acceptabel.

Een (goed) SMART doel houdt rekening met de kwaliteiten van je team(leden) en de beschikbare middelen. Als je niet de goede middelen hebt moet je je plan aanpassen.

Stel dat een partijleider in de aanloop naar verkiezingen in elke provincie zichzelf wil adverteren om zo zoveel mogelijk stemmers voor zich te winnen. Geen enkele kandidaat heeft daadwerkelijk de middelen daarvoor, waardoor ze zich beter kunnen richten op de gebieden waarin hun investeringen meer ‘waard’ worden.

Dus vraag jezelf af:

 • Kan ik dit doel daadwerkelijk bereiken?
 • Heb ik voldoende financiële en menselijke middelen?
 • Heb ik de juiste skills?
 • Heb ik genoeg tijd?

Combineer voor marketingdoeleinden deze vragen met concurrentieanalyse en marktonderzoek om je doelen te optimaliseren.

Een ander probleem met onrealistische verwachtingen is dat ze schadelijk kunnen zijn voor wat je wil bereiken.

Als je doel is om een bekende YouTuber te worden met miljoenen abonnees binnen een maand tijd zal het rauw op je dak vallen dat je na twee weken nog steeds maar tien abonnees hebt.

SMART Methode: R staat voor Relevant

De R van Relevant gaat over de relevantie van je doelen.

Je hebt de middelen en de tijd, maar ik je doel ook voordelig voor je bedrijf? Is de timing juist?

Analyseer je situatie en vraag jezelf af of je doel wel relevant is. Is het relevant voor je bedrijf om meer abonnees op de nieuwsbrief te genereren? Vraag jezelf altijd af of iets daadwerkelijk zin heeft voor jouw bedrijf.

Het ‘acceptabel’ criterium definieert de tijd en middelen die nodig zijn om een doel te bereiken, terwijl het ‘relevant’ criterium de relevantie van een bepaald doel analyseert.

SMART Methode: T staat voor Tijdgebonden

Een doel proberen te bereiken is goed. Maar als je dit niet binnen een beperkt, van te voren bedacht tijdsbestek doet, heb je er geen baat bij. Zoals Cyril N. Parkinson zegt: "werk breidt zich alleen maar uit om de beschikbare tijd te vullen." Door een deadline in te stellen voor het bereiken van een doel, verspil je dus geen tijd of geld en werken jij en je team lekker door.

Het hanteren van deadlines voor je doelen zet namelijk genoeg druk op je team om ervoor te gaan. Of op z’n minst hun best te doen. Tijdgebonden doelen helpen je consistente en betekenisvolle vooruitgang te boeken op de lange termijn.

Een doel moet een duidelijk tijdsframe hebben, zodat je niet meer middelen dan nodig hoeft in te zetten en geen tijd hoeft te verspillen. Als een doel bereikt is, moet het winstgevend zijn voor je bedrijf.

Hoe sneller een doel bereikt wordt, hoe winstgevender het zal zijn. Maar blijf wel nauwkeurig te werk gaan en ga niet voor ‘grote halen snel thuis’.

Als je geen goed (tijdsschema hebt is het lastiger om prioriteiten te onderscheiden en je team betrokken te houden.

Doelen SMART formuleren

Nu je weet hoe je SMART doelen moet stellen en waarom ze belangrijk zijn geven we je wat inspiratie, zodat je deze methode zelfstandig kan gaan gebruiken. Maar voordat we een paar voorbeelden uiteenzetten laten we je de stappen zien die nodig zijn om te beginnen:

Stel je doelen:

Dit gaat niet om een intentie, maar om een specifieke doelstelling. Hoe meer tijd je besteedt aan je doelstelling, hoe sneller je deze zal behalen.

Stel een deadline:

Het stellen van een deadline houdt jou en je team bezig en alert. Alle dingen die jij en je team doen leiden naar hetzelfde gezamenlijke doel. Dit kunnen wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse doelen zijn; dat is aan jou.

Herken obstakels:

Dit kunnen externe obstakels zijn (concurrentie, de huidige markt) of interne (gebrek aan middelen en management). Het is aan jou om deze potentiële obstakels te herkennen en ermee om te gaan.

Maak een lijst van alle middelen die je nodig hebt:

Wat zijn de middelen die je tot je beschikking hebt om je doel mee te bereiken? Dit kunnen bijvoorbeeld skills of kennis zijn van jou of een van je werknemers, financiële middelen, materialen etc.

Maak een plan:

Hou de voortgang bij in een tabel. Zorg ook dat de juiste mensen, middelen en deadlines hierin opgenomen worden. Vergeet niet notities te maken over de voortgang.

Voorbeelden van SMART doelen

Voorbeeld 1: Bereik 50.000 bezoekers per dag

Tegen de tijd dat 2023 aanbreekt wil bedrijf X 50.000 websitebezoekers per maand bereiken om zo meer klanten te genereren.

 • Specifiek: Het aantal bezoekers verhogen tot 50.000 per maand
 • Meetbaar: Dankzij het IP adres van internetgebruikers kan bedrijf X deze unieke bezoekers herkennen en ze vervolgens tot klant converteren.
 • Acceptabel: Het doel is haalbaar middels SEO taken zoals pillar pages en website optimalisatie.
 • Relevant: Door meer bezoekers te trekken zal het bedrijf meer klanten aan zich binden en dus meer verkopen.
 • Tijdgebonden: Binnen een half jaar.

Voorbeeld 2: Verhoog de conversion rate van prospects tot klanten

In 2023 wil bedrijf Y de conversion rate van prospects tot klanten verhogen met 50%. Ze moeten het salesproces aanpassen en de teams met een nieuwe CRM laten werken.

 • Specifiek: De conversion rate van prospects naar klanten verhogen met 50%.
 • Meetbaar: Ze kunnen het doel meten door het aantal ondertekende offertes te delen door het aantal verzonden offertes.
 • Acceptabel: Dit doel is haalbaar door een herziening van het verkoopproces. Ook zal het nodig zijn om de teams te trainen in het gebruik van het nieuwe CRM.
 • Relevant: Door meer nieuwe klanten te genereren zal het bedrijf meer winst maken.
 • Tijdgebonden: Het jaar 2023.
 • Specifiek: Verhoog het aantal mensen dat zich op de website identificeert door zich bijvoorbeeld aan te melden voor de nieuwsbrief, het downloaden van content, het maken van afspraken of iets anders.

Voorbeeld 3: Verhoog de conversion rate met 4%

In de komende zes maanden wil bedrijf Z de conversion rate van de website verhogen met 4%. Dit willen ze bereiken door de mensen die zich op de site zullen bijvoorbeeld zullen abonneren op de nieuwsbrief en daarbij persoonlijke gegevens achterlaten.

 • Meetbaar: Dit doel kan gemeten worden door middel van HubSpot, een marketing automation tool.
 • Acceptabel: De huidige conversion rate van bedrijf Z is 2% terwijl het pas net bestaat. Ondanks gebrek aan downloadbare content is de conversion rate toch al 2%; dat is veelbelovend voor de doelstelling.
 • Relevant: Door potentiële klanten te identificeren, bijvoorbeeld door het abonneren op de nieuwsbrief, het downloaden van inhoud, etc. kan het bedrijf deze prospects omzetten in klanten en dus meer verkopen.
 • Tijdgebonden: Binnen zes maanden.

Succes met SMART Doelen

Als je weet hoe je doelen kunt opstellen met behulp van de SMART methode, dan kun je slagen in het stellen en bereiken van doelen, hoe groot of klein ze ook zijn.

Download nu het Invalshoek Marketing Handboek!

Naast SMART doelen kan je ook de OKR methode toepassen om strategisch bedrijfsdoelstellingen op te stellen. Wil je weten hoe dit werkt? Lees dan nu ons artikel over de OKR methode!

Dit artikel is gebaseerd op “How to Make Your Goals Achievable by being SMART” van Sales Odyssey.

Laat een reactie achter:

Meld je aan voor blog updates