Privacy Policy

Privacybeleid

Dit privacybeleid van Invalshoek, bedrijf voerende te Weteringschans 165C, 1017XD Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 60148071, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de websites www.invalshoek.nl, offers.invalshoek.nl, nieuwsbrief.invalshoek.nl, video.invalshoek.nl, content.invalshoek.nl en werkenbij.invalshoek.nl. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze websites en niet voor de websites van derden.

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door u gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de gekozen diensten dit verlangen. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde door u worden ingezien of veranderd.

Cookies

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statistische en marketingdoeleinden en om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Onze websites gebruiken Google Analytics, HubSpot en Segment om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Invalshoek heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Lees hier ons beleid voor cookies en hoe u uw rechten hierop kunt uitoefenen.

Advertenties

Invalshoek maakt gebruik van de volgende advertentienetwerken:

  • Google Ads
  • LinkedIn Ads
  • Facebook & Instagram Ads
  • Twitter Ads
  • RollWorks & NextRoll
  • Taboola

Beveiliging

Invalshoek betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. Invalshoek voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Invalshoek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Subverwerkers

Kijk hier voor een volledig overzicht van onze subverwerkers.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Invalshoek.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 29-05-2023.