Hoe werk je het beste samen met je marketing bureau?

Het is zover! Je hebt een marketingbureau ingehuurd om jouw bedrijf te helpen met groeien. Dit is een waardevolle en spannende stap vooruit! Maar hoe zorg je ervoor dat je het beste uit deze samenwerking haalt en maximale voordelen behaalt? Het is belangrijk om duidelijke doelen te stellen, regelmatig te communiceren, en open te staan voor nieuwe ideeën en strategieën die het bureau kan aanbieden.

Inhoudsopgave

Spreek duidelijke doelen af met het marketingbureau

De beste manier om resultaat te bereiken met je marketing bureau is door duidelijk af te spreken welke doelen je wil bereiken. Doe dit met de SMART methodologie. Dit betekent dat je doelen opstelt die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

Een voorbeeld van een SMART doel is het verhogen van het aantal bezoeken aan je website vanuit Google met 20% in drie maanden tijd. In dit geval is het duidelijk wat je wil bereiken, hoe je het wil bereiken, het resultaat is meetbaar en het is duidelijk wanneer je het bereikt wil hebben. Daarnaast is het relevant voor je bedrijf en een realistisch doel.

Op deze manier zorg je ervoor dat duidelijk is welke resultaten je wil bereiken en wanneer je die bereikt wil hebben. Zo voorkom je onduidelijkheid, en uiteindelijk frustratie bij zowel jouw bedrijf als het marketing bureau waarmee je samenwerkt.

Stel gezamenlijk een planning op

Bij het opstellen van de planning moet je niet alleen rekening houden met de ritmes en capaciteit van je eigen bedrijf, maar ook met die van het marketing bureau. Doe het dus samen! Dat is de enige manier om een realistische en haalbare planning op te stellen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat duidelijk is wat er precies gedaan moet worden! Zorg er daarom voor dat duidelijk in kaart wordt gebracht welke werkzaamheden voortkomen uit de doelen die zijn opgesteld: Zowel de werkzaamheden van het marketing bureau, als de werkzaamheden die bij je eigen bedrijf gedaan moeten worden. Neem in de planning ook de overleggen en communicatiemomenten op. Er zijn diverse planning- en projectmanagement tools die je hiervoor kan gebruiken, maar onderschat de ouderwetse Gannt Chart ook niet! Zeker bij complexe projecten is een Gantt Chart een mooi gereedschap!

Zorg voor heldere communicatie tussen jou en het marketingbureau

Spreek af wanneer, waarover en hoe je met elkaar communiceert. Bijvoorbeeld door wekelijks een telefoongesprek en elke maand een gezamenlijk overleg te plegen. Om het meeste uit deze momenten te halen is het belangrijk om een agenda op te stellen en die vooraf te delen zodat iedereen zich goed voor kan bereiden. Idealiter spreek je een vast ritme van contactmomenten af. Om een voorbeeld te geven: met een klant in Den Haag hebben we afgesproken dat we elke vrijdagochtend een overleg hebben waarin de cijfers resultaten van afgelopen week worden besproken. Bovendien bespreken we in hetzelfde overleg de afgeronde werkzaamheden van die week en plannen we de werkzaamheden voor de aankomende week in.

Ook is het verstandig om vaste contactpersonen aan te stellen, zowel bij je eigen bedrijf als bij het marketing bureau. Zo weet iedereen precies wat ze moeten bespreken en voorkom je dat belangrijke mensen niet op de hoogte zijn.

Daarnaast is het erg waardevol om regelmatig per email de resultaten en voortgang te delen. Bij veel marketing software, zoals Hubspot en Marketo, kan dit zelfs geautomatiseerd worden. Een goede toevoeging hieraan is om een realtime dashboard in te richten zodat iedereen altijd op de hoogte is.

Maar wat als er iets mis gaat? Juist dan is het belangrijk om helder met elkaar te communiceren over wat er mis is gegaan en hoe het opgelost kan worden! Het is dan ook vaak beter om eerder te overleggen dan te laat met elkaar te praten, zodat het vertrouwen bewaard blijft.

Geef feedback aan je marketing bureau

Om het beste uit een marketing bureau te halen is het belangrijk om regelmatig aan te geven wat goed gaat en wat beter moet. Een goed bureau creëert daar ook de ruimte voor door er regelmatig zelf om te vragen. Zonder deze feedback weet het bureau niet wat er bij je speelt en kan er dus ook niet goed op reageren.

Geef zowel aan wat goed gaat en wat slecht gaat, zodat indien nodig bijgestuurd kan worden. Positieve feedback zorgt natuurlijk ook voor een gemotiveerder marketing bureau, wat dus extra voor jouw bedrijf zal willen presteren!

Geef de ruimte om te experimenteren

Online marketing is constant in verandering: Tactieken en strategieën die gisteren nog werkten hoeven dat vandaag niet meer te doen. Daarom is het belangrijk om het marketing bureau waarmee je samenwerkt nieuwe dingen te laten proberen, want als je dat niet doet zal je nooit ontdekken wat echt goed werkt voor je bedrijf. Bovendien kan dat het frustrerend zijn aan de kant van het bureau, wat jullie relatie niet ten goede zal komen.

De ruimte geven om te experimenteren betekent ook dat je niet moet verwachten dat alles meteen lukt, maar vertrouwen in het proces en de lange termijn strategie. Juist op deze manier levert de samenwerking met je marketing bureau de beste resultaten op!

Download nu het Invalshoek Marketing Handboek!

Wil je weten hoe wij samenwerken met onze klanten? Lees dan de case study over INSTRKTIV!